Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

Al. Jana Pawła II 14
16-300 Augustów
tel
. 734686050

 
janchrzciciel.augustow.p
l

nr rachunku bankowego: 06 9334 0001 0030 0156 2162 0010

Start Historia parafii
Historia parafii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

1990

Plany podziału parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie istniały od dawna. Racją dla takiego kroku był szybki wzrost liczby wiernych w parafii, a także przestrzenna rozbudowa samego miasta, co wydłużało drogę niektórych mieszkańców do świątyni parafialnej.
Wybór padł na dzielnicę „Borki”. Na jesieni 1990 roku Biskup Łomżyński mianował w parafii NSJ w Augustowie wikariuszem Ks. Jana Wróblewskiego zlecając mu równocześnie zadanie budowy kościoła w  dzielnicy „Borki”. Wybrano miejsce pod budowę tymczasowej drewnianej kaplicy – zadrzewiony plac przy ulicy Szerokiej, po sąsiedzku z lasem okalającym jezioro Necko.
Prace ruszyły bardzo szybko już we wrześniu 1990r. Dzięki dynamicznej postawie duszpasterza i zaangażowaniu wiernych w ciągu niespełna 2 i pół miesiąca na miejscu dawnego śmietniska stanęła przestrzenna i trwała jak na jej tymczasowy charakter kaplica drewniana.
Poświęcenie Kaplicy i Erekcja Ośrodka Duszpasterskiego


23 grudnia 1990 roku o godzinie 12.00  J.E. Ks. Bp Tadeusz Zawistowski dokonał poświęcenia kaplicy. Biskup Łomżyński erygował samodzielny Ośrodek Duszpasterski  p.w. Św. Jana Chrzciciela na „Borkach” i mianował jego Rektorem  Ks. Jana Wróblewskiego.

Pierwsze Msze Św. w nowej kaplicy

23 grudnia 1990 r. J.E. Ks. Bp Tadeusz Zawistowski – po dokonaniu  poświęcenia kaplicy – odprawił w niej pierwszą Mszę Św. Wśród gości byli: Ks. Prał. Antoni Boszko - rektor WSD w Łomży, obaj augustowscy dziekani, księża, alumni oraz mieszkańcy „Borek” i Augustowa.
Z 24 na 25 grudnia 1990 roku Mszę Św. Pasterkę w kaplicy celebrował Ks. Prał. Czesław Oleksy, wikariusz biskupi. Wygłosił również homilię i złożył bardzo licznie zgromadzonym wiernym najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe.

Budowa budynku gospodarczego i plebanii
W maju 1991 roku J.E. Ks. Bp Edward Samsel po raz pierwszy w nowej kaplicy udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
W sierpniu 1991r: rozpoczęły się prace przy wznoszeniu budynku gospodarczego i plebanii. Zakończyły się one latem 1992rorku.

Praca duszpasterska
Dzięki duszpasterskiej posłudze pierwszego rektora Ośrodka Ks. Jana Wróblewskiego i jego współpracowników – najpierw Ks. Jacka Chałko, później Ks. Jana Makowskiego, zaczęła zawiązywać się autentyczna wspólnota wiernych. Początkowo rektor Ośrodka mieszkał w przybudówce przy kaplicy, wikariusz – w wynajętym mieszkaniu. Potem wszyscy zamieszkali w nowej plebanii. W pierwszą Wielkanoc – 1991r. wierni kroczyli w uformowanej już procesji rezurekcyjnej.
Kaplicę z czasem oszalowano – dzięki czemu przybrała jeszcze bardziej estetyczny wygląd.

Prymicje w Nowej Kaplicy
W pierwszych latach istnienia ośrodka – rok po roku – nowowyświęceni kapłani wywodzący się stąd odprawili w kaplicy swoje Msze święte prymicyjne : w 1991r. Ks. Dariusz Orpik, w 1992r. Ks. Andrzej Żdamuk.


1992

Erygowanie Parafii św. Jana Chrzciciela – 29.06.1992

1993

Pierwsza wizytacja kanoniczna 17-18 kwietnia 1993r.
Po reorganizacji struktur organizacyjnych Kościoła w Polsce  Ośrodek Duszpasterski, a później parafia  św. Jana Chrzciciela znalazła się w obszarze nowoutworzonej diecezji ełckiej. Pierwszej wizytacji kanonicznej dokonał J.E. Ks. Bp Edward Samsel, biskup pomocniczy ełcki. W sobotę 17 kwietnia Ks. Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania i poświęcił plac pod nowy kościół. Na pamiątkę tego ustawiono krzyż z wyrytą datą.
W niedzielę 18 kwietnia Ks. Biskup ubogacał Słowem Bożym podczas wszystkich Mszy Św. poszczególne grupy parafialne. Po południu odwiedzał domy rodzinne, z których pochodzą kapłani, klerycy i osoby zakonne.

Budowa Kościoła
Od sierpnia 1993r. rozpoczęły się prace przy porządkowaniu terenu pod budowę kościoła. Później czyniono wykopy i zalewano fundamenty. Do pracy włączyły się różne grupy wiernych – w tym na miarę możliwości – kobiety i młodzież…

1994

Uroczystości odpustowe Św. Jana Chrzciciela 24 czerwca 1994r.
W uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela parafia przeżywała swój odpust. Msze Św. – po raz pierwszy – odbywały się wśród rosnących murów nowego Kościoła. Słowo Boże przez cały dzień głosił Ks. Marian Szczęsny z Ełku.
Odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Dokonał tego ordynariusz Diecezji Ełckiej Ks. Bp Wojciech Zięba.
Ten dzień to także święto patronalne Ks. Proboszcza Jana – poszczególne grupy parafian złożyły najlepsze życzenia imieninowe i wyraziły wdzięczność swojemu duszpasterzowi w czasie Mszy Św. wieczorem o godz. 18.


1995

Msza św. prymicyjna ks. Jerzego Dzieniszewskiego.


1999

Jesienią 1999 na froncie kościoła zostaje umieszczony krzyż – sztandar naszej wiary. Procowały ekipy p. Marka Paciorki i p. Mirosława Zawadzkiego.
Została położona posadzka w głównej nawie kościoła.

16 – 23 maja 1999 r. miały miejsce pierwsze misje parafialne przeprowadzone przez księży Pallotynów. Cała parafa przygotowywała się na przyjęcie Ojca Świętego w naszej diecezji i na jubileusz 2000-lecia.

2000

18 czerwca 2000 r.- Konsekracja Kościoła przez bpa Wojciecha Ziębę.

2001

Wędrówka Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach parafii. Zadaniem tych odwiedzin było odnowienie życia rodzinnego. Rodzina Bogiem silna przez wstawiennictwo Bożej Matki. Uwieńczeniem tego dzieła było zbudowanie Groty Maryjnej przy kościele.
15 sierpnia 2001 r. – poświecenie groty przez ks. bpa Edwarda Samsela. Od tego momentu codziennie o godz. 21.00 trwa Apel Jasnogórski niezależnie od pory roku i pogody.
2002
Trwa wędrówka Matki Bożej Fatimskiej po rodzinach parafii. Praktykę diakońską w parafii odbywa dk. Krzysztof Krasnobajew. Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Wojciech Kalinowski.

2002

11 maja 2002 r. dk. Krzysztof Karbowski z ręk ks. bpa Edwarda Samsela otrzymał święcenia kapłańskie. 12 maja 2002 r. ks. Krzysztof Karbowski odprawił Mszę św. prymicyjną. 16 maja 2002 r. I Komunia św. dzieci o godz. 10.00 i 13.00.
04.08.2002 r. – zespół światełko z Lublina wystąpił ze śpiewem piosenek religijnych
11.08.2002 r. – spotkanie z profesorem Włodzimierzem Bojarskim na temat Unii Europejskiej
25.08.2002 r. – odszedł z naszej parafii wikariusz ks. Arkadiusz Pietuszewski a przyszedł wikariusz ks. Tomasz Rożek z Kowal Oleckich
14.09.2002 r. – odpust w Kaplicy Pana Jezusa Klęczącego z udziałem ks. bpa Edwarda Samsela o godz.18.00
03.11.2002 r. – wystąpienie młodzieży „za nim jesteś w drodze”
20.11.2002 r. – odpust ku czci św. Rafała Kalinowskiego i Sybiraków. Przewodniczył ks. bp Edward Samsel
19 – 20.12. 2002 r. – rekolekcje adwentowe połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Przewodniczył ks. dr Antoni Skowroński

2003

17.01.2003 r. – żegnamy śp. ks. bpa Edwarda Samsela
Witamy ks. bpa Jerzego Mazura
29.06.2003 r. – ks. bp Jerzy Mazur poświecił dzwony do naszego kościoła i udzielił sakramentu bierzmowania

2004

4 lipca 2004 r. – kanoniczne objecie parafii przez nowego proboszcza ks. prał. Stanisława Wysockiego
Wikariusze: ks. Janusz Niedźwiecki, ks. Arkadiusz Leczkowski
11 lipca 2004 r. – liturgiczny obrzęd objęcia parafii przez ks. prał. Stanisława Wysockiego
25 Lipca 2004r.- Po każdej Mszy Św.  w dniu Św. Krzysztofa były poświęcone pojazdy na parkingu przed Kościołem.
Sierpień- Przypomnienie wydarzeń patriotycznych i religijnych tego miesiąca jest dodatkowym wezwaniem do podjęcia postanowień trwania w trzeźwości, do czego też wzywa episkopat Polski.
- Łączymy się z pielgrzymującymi do Częstochowy. Ogarniamy ich modlitwą i powierzamy Matce Bożej wszystkie sprawy osobiste i narodowe.
15 Sierpnia 2004r.- W uroczystość Wniebowzięcia Najśw.  Maryi Panny modlimy się do Matki Bożej, dziękując za cud nad Wisłą (1920r) i za dotychczasową opiekę nad Polską.
-Od 22 sierpnia br. wprowadzamy regularne funkcjonowanie kancelarii parafialnej w określonych godzinach.
- Parafianie zostali  zachęceni do czytania prasy katolickiej i słuchania radia katolickiego.
Wrzesień- 1 Września jest przypomnieniem tragicznego początku II Wojny Światowej i pamięci o tych, którzy oddali życie za ojczyznę.
- Początek nowego roku szkolnego- Msze Św. inauguracyjne dla dzieci i młodzieży, dla nauczycieli i rodziców – to początek pracy z Bożym Błogosławieństwem.
14 Września 2004r.- Doroczny odpust w kaplicy Pana  Jezusa Klęczącego Łaskami Słynącego w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Umacniamy się słowami Ojca Św. Jana Pawła II „Starajcie się na co dzień podejmować Krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa…”
19 Września 2004r.- Orędzie Ojca Św., Jana Pawła II, w Niedzielę poświeconą środkom masowego przekazu : „ Media w rodzinie – ryzyko i bogactwo „
Październik- Miesiąc różańcowy. Modlitwa najbardziej znana przez wiernych. W parafii modlitwa różańcowa odbywa się codziennie dla wszystkich. Dzieci, młodzież mają możliwość przybycia na nabożeństwa we wtorki i czwartki.
- Pielgrzymka nauczycieli i katechetów do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.
- Ojciec Św. – Jan Paweł II – ogłosił Rok Eucharystyczny „Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła”
10 Października 2004r. -Obchody Dnia Papieskiego. Pamiętamy szczególnie o ludziach młodych którymi troszczy się Ojciec Św.
Listopad- Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych, to czas głębokiej refleksji nad celem naszego życia. Parafianie licznie uczestniczyli we Mszy Św. i procesji na cmentarzu grzebalnym.
-Liczni wierni potwierdzają pamięć o bliskich zmarłych poprzez nawiedzanie Kościoła, cmentarza, intencje Mszy Św. i wypominki.
11 Listopada 2004r.- Narodowe Święto Niepodległości. Msza Święta za Ojczyznę liczny udział dzieci młodzieży i wiernych.
XXXIII Niedziela zwykła – Uroczysta inauguracja Roku Eucharystycznego w parafii. Czterdziestogodzinne nabożeństwo. Adoracja całej wspólnoty parafialnej.
Grudzień- I Niedziela adwentu - nowy rok liturgiczny, przesłanie na ten rok: Głosić Ewangelię nadziei. List do parafian.
-Zachęta do udziału w codziennej Mszy Św. porannej.
-Pomoc Polakom na wschodzie – materialna i duchowa. Włączenie się parafian w zbiórkę pieniędzy.
-Zakończenie prac nad umeblowaniem zakrystii oraz przygotowanie i remontowanie salek parafialnych dla potrzeb młodzieżowych i duszpasterskich.
-Rekolekcje adwentowe - nauki rekolekcyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Właściwe przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia.
- Wigilia Bożego Narodzenia. Dzielenie się opłatkiem. Życzenia skierowane don parafian i przybyłych gości:
„W tę świętą noc trwamy w komunii Ducha z opuszczonymi, bezdomnymi, oszukanymi, samotnymi, bezrobotnymi… . Myślimy o tych, którzy są dotknięci niemocą zniewolenia… . Myślimy też o Was tu obecnych… , którzy przybyliście na to wspólne świętowanie, cieszmy się obecnością gości… łamiąc się biblijnym chlebem życzymy, aby do waszych serc dotarła prawda o Narodzeniu Bożej Miłości…”
31 Grudnia 2004r.-  Modlitwa parafian na zakończenie roku kalendarzowego Msza Św. dziękczynna.
-sprawozdanie z pracy duszpasterskiej oraz wykonanych prac od lipca do grudnia 2004r.
Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej:
- liczne wspólnoty parafialne,
- udział w życiu duszpasterskim,
- 1080 osób przystąpiło do Komunii św. w czasie rekolekcji adwentowych,
- 27 związków małżeńskich, 66 chrztów, 40 zgonów,
- duże zainteresowanie życiem religijnym,
- potrzeba uporządkowania związków niesakramentalnych,
- konieczność pomocy najuboższym,
Sprawozdanie z wykonanych prac:
- oczyszczenie poddasza kaplicy,
- ocieplenie całości stropu kaplicy,
- rozbiórka starego ogrodzenia,
- wzniesienie nowego ogrodzenia,
- zagospodarowanie otoczenia,
- wykonanie plansz okolicznościowych,
- wyposażenie zakrystii,
- przygotowanie sal na cele duszpasterskie
Od lipca – do grudnia 2004r. wspólnota parafialna uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

2005r.

Styczeń- w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oddanie się pod jej macierzyńską opiekę.
- rozpoczęcie wizyty Duszpasterskiej w parafii.
6 Stycznia 2005r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego.
- spotkani inauguracyjne parafialnej Rady Duszpasterskiej i rady Ekonomicznej.
28 Stycznia 2005r.- wyjazd parafian- pielgrzymów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Luty - Początek Wielkiego Postu. Możliwość udziału w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
- Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
Marzec- Rekolekcje Wielkopostne – 14-16 Marca 2005r. Udział w rekolekcjach dzieci i młodzieży.
- Wielkanoc-Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Kwiecień- 2 kwietnia 2005r. Jan Paweł II – Papież odszedł do Domu Ojca.
- Modlitwy parafian – Droga Światła – Uroczysta procesja tajemnicami światła.
- Komunikat do księży i wiernych z racji śmierci Jana Pawła II.
16 Kwietnia 2005r.- Wybór nowego Papieża – Benedykta XVI
- Udział w modlitwach, w intencji Ojca Św.
Maj – Miesiąc poświęcony Matce Bożej.  Nabożeństwa majowe. Przygotowanie dzieci do I Komunii Św.
- Sztafeta modlitwy o powołania kapłańskie.
Czerwiec – W czasie oktawy Bożego Ciała wierni licznie gromadzili się na Eucharystii i procesji.
-udział wiernych w Nabożeństwach czerwcowych.
18-19 Czerwca 2005r. - III Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „ Pozostań Panie w naszych rodzinach.” Udział parafian w kongresie.
24 Czerwca 2005r.- Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Odpust parafialny. Zakończenie roku szkolnego. Msze Św. z udziałem dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli.
- Rozpoczęły się wakacje. Niech Boże Błogosławieństwo towarzyszy radości wypoczynku. Dbajmy też o bezpieczne wakacje.
- Wykonywane są stacje Drogi Krzyżowej do Kościoła Parafialnego.
Lipiec- Przypada 60 rocznica tragicznej obławy lipcowej. Z ziem augustowskiej, suwalskiej i sejneńskiej. W lipcu 1954r. Jednostki NKWD funkcjonariusze UB i MO dokonali zbrodni uprowadzenia i zamęczenia tysięcy Polaków. Uroczystości w Gibach – 17.VIII.05r.
25 lipca 2005r.- Modlitwa za kierowców. Poświęcenie pojazdów.
Sierpień – Miesiąc  trzeźwości – miesiąc pamiętnych wydarzeń religijnych i patriotycznych.
15 Sierpnia 2005r.- „Cud nad Wisłą” – Pielgrzymka parafian na Jasną Górę.
Wrzesień- Rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Inauguracja Nowego Roku Szkolnego.
- odnaleziono pamiątkowy Krzyż jeszcze z drewnianej Kaplicy. Umieszczony został na wieżyczce kaplicy.
14 września 2005r. – Święto podwyższenia Krzyża Świętego.
Październik – Zakończenie Roku Eucharystycznego. Nawiedzenie parafii przez obraz Chrystusa Miłosiernego.
Listopad- Modlitwa za zmarłych. Pamiętamy o tych, którzy odeszli do domu Ojca. Codzienna modlitwa różańcowa za zmarłych.
11 Listopada 2005r. - Uroczystość Święta Niepodległości. Udział dzieci i młodzieży, pocztów sztandarowych.
- Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
- Zakończenie prac przy kaplicy Pana Jezusa Klęczącego.
Grudzień - Trwa adwent. Codzienne Msze Św. roratnie przygotowują nas do przyjęcia Nowonarodzonego.
18 grudnia 2005r. - Początek rekolekcji adwentowych oraz czterdziesto godzinne Nabożeństwo – adoracja Najśw. Sakramentu. Czas spowiedzi, nawrócenia i pojednania z Bogiem i z ludźmi. „ Pozwól, aby i w Tobie narodził się Chrystus” – takie przesłanie towarzyszyło w przygotowaniach na święta Bożego Narodzenia.
24 Grudnia 2005r. - Wigilia Bożego Narodzenia.
31 Grudnia 2005r. - Zakończenie Roku Kalendarzowego.

2006

Styczeń- Nowy rok kalendarzowy - czas wdzięczności za miniony okres w naszym życiu czas prośby o potrzebne łaski na to, co tylko Bogu wiadome. Modlitwa o pokój w naszych sercach, w rodzinach, w parafii, w ojczyźnie naszej i na całym świecie…
6 Stycznia 2006r.- Uroczystość Objawienia Pańskiego. Trwają wizyty duszpasterskie - kolęda.
17 Stycznia 2006r. - Trzecia rocznica śmierci J.E.KS.BP. Edwarda Samsela. Modlimy się o wieczną radość dla Niego, wdzięczni za dar Jego życia i posługę w Naszej diecezji.
Luty - Wizyta Duszpasterska – kolęda – dobiegła końca. Wdzięczność wszystkim parafianom za życzliwość. Sprawozdanie z wizyty Duszpasterskiej - podsumowanie.
2 litego 2006r. - Początek Nawiedzenia Chrystusa Miłosiernego w znaku obrazu w rodzinach naszej parafii.
11 lutego 2006r.- Światowy Dzień Chorego. Modlitwa i Msza Św. za chorych w naszej parafii. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
- Wszystkich zachęcamy do czytania prasy katolickiej, słuchania katolickich rozgłośni radiowych, oglądania telewizji „trwam” , czytania książek katolickich, a nade wszystko Pisma Świętego… .
Marzec - Rozpoczyna się Wielki Post.
1 marca 2006r. - Środa popielcowa. Możliwość pogłębiania wiary także poprzez udział w Nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
12-15 Marca 2006r. - Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem: Miłosierdzie Boże – nadzieja rodziny… . Możliwość pokuty i nawrócenia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz wszystkich parafian.
Kwiecień- Trwa Wielki Post. Zbliża się triduum paschalne.
2 Kwietnia 2006r. - Pierwsza rocznica odejścia do domu Ojca sługi Bożego Jana Pawła II. Ogarniamy wdzięcznym sercem wieloletnie posługiwanie śp. Ojca Św. i prosimy dla Niego o wieczną radość.
16 Kwietnia 2006r. -Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia do wiernych parafian i gości: „Ogarniamy modlitwą i życzliwością serca. Niech radosne Alleluja będzie udziałem każdego, nawet wtedy, gdy codzienność jawi się trudniejsza niż życie… . W jedności z całym Kościołem, w atmosferze zanurzenia się w mądrość testamentu Jana Pawła II, we wszystkich dążeniach Bożych – niech zmartwychwstały Chrystus będzie nam drogą, prawdą i życiem… . Niech będzie światłem i miłosierdziem”
- Trwamy w atmosferze radości wielkanocnej.
- Oddajemy część Bożemu Miłosierdziu poprzez przyjęcie obrazu Chrystusa Miłosiernego w naszych rodzinach.
Lipiec – Czas wakacji dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.
-Ks. Wojciech Kuprewicz został wikariuszem w naszej parafii. Ks. Janusz Niedźwiecki został proboszczem. Życzymy kapłanom Bożego Błogosławieństwa w pracy.
23 Lipca 2006r. - 61 rocznica Obławy Lipcowej.
Sierpień - Wydarzenia sierpniowe są wezwaniem do ekspiacji. Trzeźwość narodu – możliwością wolności.
15 Sierpnia 2006r. - Pielgrzymka na Jasną Górę. Uroczystość Matki Bożej. Pamiątka Cudu nad Wisłą.
Wrzesień - Początek Roku Szkolnego. Pamięć o Kampanii Wrześniowej.
- Prace w  Kościele parafialnym – malowanie Kościoła, wykonywanie nowych elementów kultu.
Październik - Nabożeństwa różańcowe. Modlitwa rodzinna. Błaganie o pokój w Ojczyźnie i na świecie.
- Trwa nawiedzanie obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach.
16 Października 2006r. - Zawsze modlimy się o beatyfikację sługi Bożego , Jana Pawła II.
- Obchody tygodnia misyjnego.
Listopad - Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Modlimy się za zmarłych i  o świętość życia.
4 Listopada 2006r. - Pogrzeb Ks. Tomasza Zawadzkiego.
11 Listopada 2006r. -Święto Narodowe. Modlitwa za Ojczyznę.
26 Listopada 2006r. - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Grudzień - Adwent. Czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Wspólna modlitwa. Roraty.
19 Grudnia 2006r. -Czterdziestogodzinna adoracja Chrystusa. Rekolekcje Adwentowe. Finalizacja remontu i prac w Kościele parafialnym.
25 Grudnia 2006r. -Wigilia Bożego Narodzenia.
- Opłatek parafialny.
- Wspólne dzielenie się - dar serca dla najuboższych.
- Spotkania opłatkowe w szkołach.
31 Grudnia 2006r. - Zakończenie roku 2006. Modlitwa. Wspólne „Te Deum”.

2007

Styczeń - Nowy rok kalendarzowy. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.  Modlitwa o pokój.
- Wizytacja Duszpasterska parafii.
- Przesłanie roku liturgicznego: Przypatrzcie się powołaniu waszemu.
28 Stycznia 2007r. – Pobłogosławienie przez  J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura dzieł kultu w Kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Augustowie, wykonanych przez architekta – Macieja Kałuczyńskiego z Krakowa.
Luty - Obchodzimy w naszej parafii XV Światowy Dzień Chorego. Trwa nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Marzec - 21 Lutego- Popielec. Wielki Post jest dla parafian kolejną możliwością wniknięcia w Święte tajemnice zbawienia. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, Kazania Pasyjne. Ogłoszone zostało orędzie Papieskie na Wielki Post 2007r. „Będą patrzeć na tego którego przebyli” / J 19,37/
11 Lutego - Rekolekcje Wielkopostne – dla parafian głosił O. Krzysztof – Franciszkanin.
19 Marca - Uroczystość św. Józefa patrona i opiekuna rodzin.
Biskup Ełcki wystosował do diecezjan list pasterski z okazji 15.lecia istnienia diecezji ełckiej.
25 Marca uczestniczyliśmy, w uroczystość zwiastowania Pańskiego, w dniu świętości życia.
Niedzielą Palmową – rozpoczęliśmy w parafii obchody Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego.
Kwiecień.
28 Kwietnia - Absolwenci gimnazjum i osoby chętne – przyjęły z rąk Ks. Biskupa Jerzego Mazura i Biskupa ełckiego – Sakrament Berzmowania.
Maj.
Nabożeństwa majowe. Obchody Uroczystości NMP królowej korony Polskiej i świąt Narodowych. Wniebowstąpienie Pańskie. Zakończenie Nawiedzania rodzin parafii przez obraz Chrystusa Miłosiernego . Zakończenie prac z powstaniem pomnika Sybiraków – Golgoty Wschodu.
26 Maja - Diecezjalna dziękczynna pielgrzymka piesza do Studzienicznej  młodzieży Bierzmowanej. Zesłanie Ducha Świętego – Radosne przeżywanie Zielonych Świąt.
Czerwiec.
Boże Ciało - Uroczysta procesja.
10 Czerwca. – Zakończenie peregrynacji obrazu Chrystusa Miłosiernego w naszej parafii – Ks. Feliks Folejewski wygłosił homilię na temat : „Miłosierdzie Boże w rodzinach”.


ROK 2009

27 grudzień

IV Augustowski Marsz w Obronie Życia i Rodziny

19 listopad

Odpust parafialny - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

17 październik

Inauguracja Klubu Seniora.

październik

Zamontowanie poręczy na schodach przy wejściu do kościoła oraz w Kaplicy Pana Jezusa Klęczącego.

27 wrzesień

Festyn parafialny.

14 wrzesień

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza wspólnota przeżywała odpust parafialny z uroczystą Mszą św. w Kaplicy Pana Jezusa Klęczącego o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Jan Wróblewski a homilię wygłosił ks. rektor Karol Bujnowski.

1 wrzesień

Proboszczem parafii zostaje ks. Wojciech Kalinowski

31 sierpień

Odejście proboszcza ks. Stanisława Wysockiego na emeryturę.

25 sierpień

Pożegnanie wikariusza ks. Sylwestra Rendzińskiego i powitanie nowego wikariusza ks. Marcina Mackiewicza


ROK 2010

6 marzec

Pielgrzymka Wspólnot „Złota Róża” do Częstochowy

19 marzec

W kościele zostaje zamontowany nowy konfesjonał

21-24 marzec

Rekolekcje wielkopostne „Więź z Jezusem drogą do wspólnoty ludzkiej” Rekolekcjom przewodniczył ks. Szymon Klimaszewski

10 luty

70 rocznica pierwszej i najliczniejszej wywózki mieszkańców powiatu augustowskiego przez najeźdźców sowieckich na Syberię

28 luty

Powołanie nowej Rady Parafialnej

25 styczeń

Powstaje parafialne lodowisko "Bajka".

10 styczeń

Parafialny kulig w borkowskich lasach.

 
Main page Contacts Search Contacts Search