Start
Czym jest modlitewne Jerycho PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zdzisław Kamiński   
środa, 31 października 2018 07:23

Czym jest modlitewne Jerycho!!!

Wielu parafian zapewne zadaje sobie pytanie skąd ta forma modlitwy. Oto krótka informacja o historii tej modlitwy.

Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy świadkami zdeterminowany jest narastającą falą terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak również ogółem poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją śmierci. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Legionista Anatol Kaszczuk modlił się o przyjazd do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 r. miał otrzymać natchnienie od Matki Bożej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwały do 1 maja 1979 r. Wówczas grupa rozpoczęła nieustanną modlitwę. 7 maja - w dniu zakończenia - okazało się, że nie już żadnych trudności z pozwoleniem na pielgrzymkę i Jan Paweł II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem grupa towarzyszyła modlitewnie papieżowi podczas każdej z jego pielgrzymek w różne rejony świata. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków. My nazywamy tę noc modlitwy z 9 na 10 listopada "Nasze Jerycho adoracyjno- różańcowe". To będzie nasz sposób wdzięczności Bogu za niepodległość. Otoczymy naszą Ojczyznę modlitwą różańcową wierząc ,że Bóg ochroni nas od zła wewnętrznego i zewnętrznego. Niech każdy z nas przyjdzie ze swoimi intencjami .Gdyby ci ich zabrakło pomódl się w następujących:

  • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
  • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
  • Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
  • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
  • O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
  • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
  • O otwarcie przez młodzież serca dla Jezusa i pokochanie Kościoła.
 
Main page Contacts Search Contacts Search