ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 23.05.2021 Drukuj
Wpisany przez Zdzisław Kamiński   
niedziela, 23 maja 2021 07:16
  1. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy uzyskać odpust zupełny.
  2. Jutro w drugi dzień Zielonych Świąt - uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, Głównej Patronki naszej Diecezji. Msze św. o 7.00, 10.30, 17.00 (w kaplicy) i 18.00. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach.
  3. W środę, 26 maja - Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się i stale troszczą o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Otoczmy modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prośmy, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.
  4. W czwartek, 27 maja - święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.
  5. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zaprasza tegorocznych maturzystów na nowo otwarty kierunek "prawo". Są to bezpłatne, jednolite studia magisterskie, kładące nacisk na zdobycie wiedzy praktycznej oraz kształcenie zgodne z chrześcijańską etyką i poszanowaniem godności człowieka. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
  6. Na nowy tydzień życzymy Bożej opieki, zdrowia i odwagi św. Jana Chrzciciela oraz polecamy wstawiennictwu św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce...
  7. W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Jadwigi Kopiczko. Wieczny odpoczynek...